Тема

Учтивост

Църквата е публикувала следния коментар на статията „The Mormon Ethic of Civility” през 2009 г.

Вж. също: Religious Values in the Public Square

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.