Тема

Учител

В Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни думата учител има две значения:

  1. Отговорен сан в Аароновото свещеничество, обикновено даван на млади мъже на възраст от 14 до 15 г. Учителите подготвят хляба и водата, раздавани по време на причастието в неделните богослужения. Тези млади мъже могат също да служат като домашни учители и да посещават членове на своята местна конгрегация. В местните конгрегации учителите са организирани в кворуми. Тези малки групи позволяват на младите мъже да се учат на ръководни умения, като служат заедно, провеждат дейности и си помагат един на друг да живеят според Евангелието на Исус Христос.
  2. Човек, който преподава в клас на Църквата. Класовете може да бъдат за деца, младежи или възрастни. Тези занятия обикновено се провеждат като част от неделните богослужения с цел да заздравят личната вяра и да увеличат познанията за Писанията и учението на Църквата.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.