Тема

Участие на членовете

Активните членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни лично участват в много голяма степен в делата на Църквата, включтелно и в местното й администриране. Липсата на платено, професионално духовенство означава, че ръководството е силно децентрализирано по целия свят и че повечето членове дават принос чрез доброволни дейности, като например преподаване или друг вид служба.

Местният ръководител на конгрегацията се нарича епископ и обикновено служи за около пет години. След приклюването на тази служба на него могат да му бъдат възложени по-старши отговорности в по-широка географска област или, също толкова вероятно, той може да се върне към не толкова трудоемки възможности за служба в своята конгрегация.

През декември 2004 г. в интервю с Лари Кинг, водещ на телевизионно предаване, на президент Гордън Б. Хинкли бе зададаен следния въпрос: „Трудно е да си член, нали?” Президент Хинкли отговаря: „Не, чудесно е. Да, членството поставя изисквания, свързано е с големи очаквания, но това е чудесно”.  

Относно новите членове, които се присъединяват към Църквата, Президент Хинкли казва: „Те се включват в работата. Дава им се отговорност. Могат да почувстват как допринасят към това велико дело, Божието дело. … Те скоро откриват, че много се очаква от тях като светии от последните дни. И това не ги отблъсква. Те откликват на изискванията и това им харесва. Очакват тяхната религия да изисква нещо, да направят промени в живота си. Те изпълняват тези изисквания. Дават свидетелство за голямото добро, което е дошло при тях. Те са ентусиазирани и верни”.

В допълнение към възложената им редовна служба в конгрегацията, членовете може да дарят своето време в подкрепа на църковните програми по благосъстоянието и хуманитарните дейности. Това може да означава работа по няколко часа седмично в местен цех за консервиране, като тази храна произвежда за нуждаещите се.

Членовете също допринасят финансово в размери, които са изненадващи за много хора извън Църквата. Типичният активен член обикновено дарява една десета от своя доход на Църквата и в допълнение на това прави месечни дарения за нуждаещите се.

Активните членове на Църквата обикновено посещават църковни служби по три часа всяка неделя, разпределени в три различни събрания. Основното богослужение трае около час и е известно като събрание за причастието. Мъже и жени изнасят предварително зададени и подготвени речи от амвона, а конгрегацията участва в химни, молитви и във вземане на „причастието”— хлябът и водата са символи на Единението на Исус Христос за греховете на човечеството. Останалото време се разпределя между Неделното училище и събрания за мъже, жени, младежи и деца. Всички неделни събрания могат да бъдат посещавани от всички хора, независимо дали са членове на Църквата или не.

Учениците ниво гимназия участват в семинар — занятия пет дни в седмицата за изучаване на Писанията. В зависимост от това къде живеят учениците, занятията може да се провеждат по време на училищните занятия, преди или след училище.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.