Съобщения за медиите

Участие на Църквата в петата национална научна конференция „Хармония в различията“

На 10 декември 2018 г. се навършиха 70 години от подписването на Всеобщата  декларация на ООН за правата на човека /10.12.1948 г. в Ню Йорк/. Този изключително важен документ е преведен на 375 езика и започва така: „Всички хора се раждат свободни и равни по своето достойнство и права“.

       


На тази знаменателна дата - 10 декември, през 2018 г. се проведе и петата национална научна конференция „Хармония в различията“, организирана от Университета по библиотекознание и информационни технологии. Важни партньори в проекта са Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет на Република България и Националния съвет на религиозните общности в България. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни за пореден път взе участие във форума.

      

От името на организационния комитет професор д-р Жоржета Назърска откри събитието с думите: “Този научен форум е актуален в сегашното време, когато често надделяват конфликтността и езикът на омразата. Чрез него организаторите и участниците във форума се опитват да утвърждават мира, разбирателството, диалогичността и езика на мира като средства за комуникация.“


Гл.ас. д-р Светла Шапкалова подчерта: „Целта на форума е да ни помогне да опознаем човека до нас и да се научим да се приемаме такива, каквито сме, да се разбираме помежду си, да не нарушаваме правото на избор на друго мислещия до нас, да общуваме с търпение и любов. Във всяка религия има призив към хората да приемат и уважават човека до себе си.“


На форума в три отделни секции се дискутираха въпроси, свързани с етническото и религиозното съжителство, обсъждаха се човешките права и тяхната защита, дадоха се обяснения за това как всички сме създадени различни, но в същото време можем хармонично да живеем в един глобален и динамичен свят на промени.


Старейшина Ърл Леон Кристисън представи Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни с доклад на тема: „Отличителната черта на светиите от последните дни“. Докладът презентира Красимир Коларов, председател на Църквата в България. Той разказа как Църквата, основана през далечната 1830 г. от шестима свещеници, днес наброява над 16 милиона членове по целия свят, чийто живот, по подобие на Христовия, представлява вяра в действие, която в хармония с други религиозни организации по света, посреща духовните и физически нужди на всички Божии чеда, независимо от тяхната религиозна и етническа принадлежност.

    

Представителите на Църквата се запознаха, разговаряха и осъществиха полезни контакти  с делегати от други религиозни и неправителствени организации. Още на следващия ден Ангелина Владикова и Светлана Караджова от Фондация „Мостове – Източноевропейски форум за диалог“, гостуваха в Църквата ни на на ул. "Марин Дринов" 21 в София, където домакини и гости обсъдиха съвместно участие в общи младежки  проекти през лятото на 2019 г.    

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.