Съобщения за медиите

Участие в научна конференция „Хармония в различията“

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) взе участие в третата национална научна конференция „Хармония в различията“, която се проведе на 9.12.2016 г. в Университета по библиотекознание и информационни технологии - София. Съорганизатори  на събитието бяха Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет и Националния съвет на религиозните общности в България.

Представители от Църквата бяха през. Барклей - президент на Българска Софийска мисия, Красимир Коларов - председател за страната и Детелина Чобанова - директор връзки с обществеността.

Сред изказващите се бе и през. Барклей. Той сподели, че е роден в прекрасно семейство и учен на християнски ценности в своята младост. По този начин е могъл да оцени свободата между това да избира да живее според тези християнски стандарти и предлаганите от света.

Усилията да живее живот, подобен на Христовия, са го накарали да оцени разнообразието от различни култури и вярвания.

Според него мирът, сигурността и хармонията могат да бъдат резултат единствено от взаимното опознаване. Призовава всички ни да продължаваме да се учим едни други, взаимно да разбираме ученията и вярванията си, да разкриваме дълбочината и значението на различните си религиозни убеждения. Само истинското знание, основано на точна информация, може да победи страха.

Сподели още, че всички ние сме чеда Божии чрез Авраамовия завет. Молитвата на през. Барклей е Всемогъщият да продължава да благославя България и хората, които живеят тук, с изобилието на Своята обич. Нека поддържа мира в тази красива земя, измежду всички религии, които споделят вярата си във Всемогъщия.

В края на месец декември 2016 г. излезе от печат и сборникът с доклади от състоялата се конференция.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.