Тема

Тържествено събрание

Тържественото събрание е свещено събрание, провеждано от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, най-често на обща конференция, след като нов президент на Църквата започне службата си. На тези събрания светии от последните дни по целия свят се събират, за да покажат подкрепата си за новия президент на Църквата и другите, участващи в световното ръководно тяло на Църквата, като на тях участват всички членове над 8 години.

В Учение и завети, сборник с основополагащи откровения в мормонския канон, на няколко места се споменава как Бог моли членовете на Църквата да „свиква(т) тържествените си събрания“ (Учение и завети 133:6). Тези събрания се провеждат, донякъде, за да се следва учението, че „всички неща трябва да бъдат вършени чрез общо съгласие в църквата, с много молитва и вяра“ (Учение и завети 26:2).

Общото съгласие в Църквата е споразумение между членовете и ръководителите на дадена конгрегация, на местно ниво или по целия свят, относно предложените назначения, възложени на хора от тази конгрегация. Отделни лица избират да приемат дадено назначение, а останалите членовете после имат възможността да покажат подкрепата си за това решение. Един вид общо съгласие на членската маса е бил прилаган в библейски времена, както е написано в Изход, когато Моисей „каза на народа всички слова и закони на Господа“ и „целият народ едногласно отговори“ (Изход 24:3).

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.