Съобщения за медиите

Съвет от президента на Църквата към хората на хилядолетието, живеещи в един забързан свят

 

Как може подрастващото поколение да водят по-щастлив и изпълнен със смисъл живот? На 17 февруари 2018 г., в Лас Вегас, Невада, Ръсел М. Нелсън, президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, сподели с група млади несемейни, че от части отговорът може да бъде открит в притча, описваща важността на това да избягваме разсейващи фактори и изкушения.

Той започна своето обръщение с притча, в която наблегна на следното: „Вашата окончателна безопасност в този живот се крие в това никога да не поемате първата стъпка на изкушението към мястото, където не трябва да ходите и към това, което не трябва да вършите“.

Пророкът обясни, че като човешки същества всички ние имаме заложени апетити, необходими за нашето оцеляване. „Тези апетити са изключително важни за продължаването на живота. Така че, какво прави противникът? – попита той. – Той ни атакува, използвайки тези апетити. Изкушава ни да ядем храна, която не трябва да ядем, да пием напитки, които не трябва да пием и да обичаме по начин, по който не трябва да обичаме!“

Президент Нелсън каза на стотици млади несемейни от четири мормонски сгради за събрания в Лас Вегас, участващи в тази вечер край огнището, че те трябва да научат да имат цел в този живот, да знаят кои са всъщност, защо са тук и как да овладяват божествените закони.

Същност

Президент Нелсън каза: „Едно от най-важните неща, които трябва да научите в този живот, е да знаете кои сте всъщност“. Той насърчи присъстващите да научат за своите родители, баби и дядовци и други предци в тяхното родословие. Но сподели, че най-важното е да разберат своята същност.

И добави: „Не забравяйте, че вие сте избрани синове и дъщери Божии, създадени точно по Неговия образ“.

Сестра Нелсън, която също говори тази събота вечер, каза: „Време е да спрем да се сравняваме едни с други. … Чакайте и вижте какво ще се случи, когато вие недвусмислено и сериозно кажете на Господ, че сте готови да вършите точно това, за което сте дошли на земята. Той може да промени много неща из основи. Дръжте се за това пътуване на живота ви, за пътуването, което сте родени да предприемете“.

Цел

Президент Нелсън напомни на присъстващите, че всички сме създадени с някаква цел и е важно да намерим отговор на въпроса „защо“ в живота си.

„Когато започнете да улавяте дори част от начина, по който вашият Небесен Отец гледа на вас и какво се надява вие да сторите за Него, вашият живот никога няма да бъде същият!“ – добави президент Нелсън.

Божествен закон

Президент Нелсън сподели, че опитът му като сърдечен хирург му е помогнал да научи, че божествените закони могат да бъдат открити; те са предвидими, надеждни и повтарящи се. Той обясни, че това е вярно както за науката, така и за религията. Например, има закони в науката, които ръководят биещото сърце и такива в религията, които ръководят получаването на откровение.

Сестра Нелсън каза: „Универсалният характер на споделеното може да се отнесе за всеки присъстващ тук тази вечер. Споделеното от амвона може съвършено да пасне на всеки един от вас, защото Светият Дух като един майстор-шивач ще разкрои и ушие казаното, за да е в точния размер, който носите. Нямам представа от какво имате нужда да чуете, но Господ знае“.

Сестра Нелсън си спомни как е развалила годеж, когато била на 24 години, след като получила вдъхновение, слушайки общата конференция.

Президент Нелсън също отбеляза: „Колкото повече Божии закони познавате – и по-важното, спазвате – толкова по-ефективни ръководители ще сте“. И в тази връзка, насърчи присъстващите да следват Исус Христос, като водят живот, съсредоточен върху молитвата, службата и внимателното изучаване на Божиите закони.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.