Тема

Съветник

Духовната организация на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се администрира основно от президентства. Като се почне от най-високото управляващо тяло на Църквата, Първото Президентство, и се стигне до местните конгрегации, всяко президентство се състои от президент и двама съветници. Изключение правят районите, където непрофесионалният ръководител се нарича епископ. Двамата мъже, които му помагат, се наричат съветници.

Независимо от административното ниво, целта на съветниците е да оказват помощ и подкрепа на президента или епископа. Съветниците изпълняват различни духовни или административни задължения, възложени им от президента или епископа и го заместват, когато той не е на разположение. В зависимост от организацията, съветниците могат да бъдат мъже или жени на всякаква възраст. Например, съветниците в президентството на кол са възрастни мъже, а съветниците в кворума на дяконите са момчета на възраст от 12 до 13 г. По същия начин съветниците в президентството на Обществото за взаимопомощ са възрастни жени, а в класа на младите жени съветниците са момичета на възраст от 12 до 18 г.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.