Kyiv_Kirtland_temple-site_meetinghouse.jpg
Съобщения за медиите

Събранията на Църквата в България все още са преустановени до второ нареждане

Внимателното възобновяване на богослуженията, събранията и дейностите ще бъде възможно след позволение и официално съобщение от президентството на област Източна Европа.

Преди известно време Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни обявиха, че всички публични събирания на членове на Църквата, включително неделните събрания, са временно преустановени поради влиянието на пандемията от COVID-19.

Ръководителите на Църквата подхождат внимателно с цел опазване на здравето и безопасността при възобновяването на някои от ежеседмичните богослужения и дейности на членовете в няколко части на света. Президентството на област Източна Европа внимателно следи ситуацията и местните правителствени разпоредби в България. В настоящия момент всички публични събирания на членове на Църквата в България са все още преустановени до второ нареждане и официално съобщение от президентството на област Източна Европа.

Когато бъде направено такова съобщение, президентството на област Източна Европа ще работи в тясно сътрудничество с президентите на кол и мисия, ще се съветва с епископите, за да прецени конкретното разписание и формат на събранията и дейностите във всеки конкретен случай. Местните ръководители и членове на Църквата ще получат принципи и указания, които ще наблягат на опазването на здравето и безопасността на членовете и предотвратяването на разпространението на COVID-19.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.