Тема

Събрание за причастието

Събрание за причастието е термин за редовните богослужения на светиите от последните дни, обикновено провеждани всяка неделя, по време на които причастието се предлага на членовете на Църквата. Събранията за причастие включват музика, речи, свидетелства и молитви.

Вж. също Относно сградите за събрания и храмовете: Обяснение на богослуженията в Църквата

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.