Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Събиранията на членове на Църквата са все още временно преустановени

Измина една година откакто членовете на Църквата можеха да се събират в сградите на Църквата в неделя, както и за други дейности през седмицата.

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изпратиха писмо на 12 март 2020 г. до светиите навсякъде по света, в което се съобщи временното отменяне на всички обществени събирания.

В наскорошно послание президентството на област Източна Европа се обърна към членовете на Църквата:

„Станахме свидетели на първа и втора вълна от COVID-19 пандемията и как тези събития промениха света, в който живеем. Опасността от инфекция остава и ние трябва да сме внимателни, както и да спазваме правителствените правила и разпоредби. Първото президентство и Дванадесетте силно ни насърчават да се ваксинираме, когато това бъде възможно, за да предотвратим инфекцията и да спрем разпространението на вируса.

Междувременно ще продължим да вършим нашата работа чрез виртуални събрания и дейности.

Радваме се да съобщим, че сме свидетели на значително подобрение в качеството и честотата на нашите събрания, като придобиваме повече опит със съвременните технологии, което благославя нашия живот.“.

Когато дойде време да съобщим възстановяване на събиранията в сградите на Църквата, президентството на област Източна Европа ще работи в близко сътрудничество с президентите на кол и мисия, които ще се съветват с епископите за точни дати, формат на събранията и събития, съобразени с всеки отделен случай. Принципи и насоки за здравето и безопасността на членовете на Църквата ще бъдат давани на местните църковни ръководители и членове, с цел предотвратяване разпространение на заразата с COVID-19.

По този въпрос президент Ръсел М. Нелсън, президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, споделя: „Вашата безопасност и благосъстояние винаги ще бъдат нашата най-голяма грижа(,) … докато внимателно напредваме към един по-нормален начин на живот“. (Church of Jesus Christ.org, 6 май, 2020 г.)

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.