Съобщения за медиите

Статия във вестник „Труд” запознава читателите с Църквата на Исус Христос 

В статията е посочен адресът на Църквата в София – ул. „Марин Дринов” №21, и денят за провеждане на Богослужение - неделя. Споменава се броят на членовете за страната - 2300. Човек може да присъедини към Църквата чрез кръщение с пълно потапяне във вода. Казва се, че светиите имат определен начин на живот, за да спазват Божиите закони. Изброени са някои от техните принципи: въздържане от сексуални контакти преди брака, носене на дрехи, които не откриват прекалено тялото, въздържане от опиати и вредни вещества.

Изтъкнато е, че членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни държат много на доброто образование и се стремят да възпитават децата си да живеят според важни правила и норми на поведение. Казва се и, че те даряват средствата, спестени от пост, за различни благотворителни цели.

Публикуваната статия може да намерите на следния адрес:

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=3940395

 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.