Съобщения за медиите

Статистически доклад за 2012г. за Общата конференция през месец април 2013г.

Църковни единици

 

Колове...........................................3005

Мисии.............................................347

Окръзи............................................591

Райони и клонове.......................29 014

 

Църковно членство

 

Общо членове.....................14 782 473

Новозаписани деца.................122 273

Покръстени.............................272 330

 

Мисионери

 

Пълновременни мисионери..............58 990

Мисионери на църковна служба......22 961

 

Храмове

 

Осветени храмове..........................4

(Канзас Сити,Мисури; Манаос, Бразилия; Бригъм Сити, Юта; Калгари, Албърта)

Повторно осветени храмове.........2

(Буенос Айрес, Аржентина; Боаз, Айдахо)

Работещи храмове......................140

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.