Тема

Старейшина Ръсел М. Нелсън

Президент Ръсел М. Нелсън е подкрепен и отделен като 17-и президент и пророк на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 14 януари (неделя) 2018 г. в Горната стая на храма Солт Лейк. Преди службата си като глава на Църквата, президент Нелсън служи като президент на Кворума на дванадесетте апостоли от 15 юли 2015 г. до момента, когато е призован като ръководител на Църквата. Служи като член на този кворум от 7 април 1984 г.

Президент Далин Х. Оукс е подкрепен и отделен като първи съветник в Първото президентство и като президент на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 14 януари (неделя) 2018 г. Той е подкрепен като член на Кворума на дванадесетте апостоли на 3 май 1984 г.

Президент Хенри Б. Айринг е подкрепен и отделен като втори съветник в Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 14 януари (неделя) 2018 г. Преди това той служи като съветник на президент Томас С. Монсън от 2008 г. до 2018 г. и на президент Гордън Б. Хинкли от 2007 г. до 2008 г. Той е подкрепен като член на Кворума на дванадесетте апостоли на 1 април 1995 г. Той служи като висш ръководител от 3 октомври 1992 г.

Действащият президент М. Ръсел Балард служи като член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни от 6 октомври 1985 г., като пътува по целия свят, за да напътства членовете и ръководи ежедневните дела на Църквата. На 14 януари 2018 г. той е подкрепен и отделен като действащ президент на Кворума на дванадесетте апостоли.

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф е подкрепен като член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 2 октомври 2004 г. Той е призован като втори съветник в Първото президентство на Църквата на 3 февруари 2008 г. и служи на тази позиция до януари 2018 г. Той служи като висш ръководител от април 1994 г.

Президент Томас С. Монсън служи като 16-и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни от 3 февруари 2008 г. Той умира на 2 януари 2018 г. в дома си в Солт Лейк Сити, Юта. Семейството му е до него по време на неговата смърт. Той умира на 90 г. от причини, свързани с напреднала възраст.

Първото президентство е най-висшето тяло с ръководни функции на Църквата. Неговите членове са специални свидетели за Исус Христос, като са призовани да преподават и свидетелстват за Него по целия свят.
 

Кворумът на дванадесетте апостоли е второто по важност тяло с ръководни функции на Църквата. Неговите членове пътуват по света като специални свидетели за Христос и служат под ръководството на Първото президентство.
 

Президент М. Ръсел Балард служи като член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни от 6 октомври 1985 г., като пътува по целия свят, за да напътства членовете и ръководи ежедневните дела на Църквата. На 14 януари 2018 г. той е подкрепен и отделен като действащ президент на Кворума на дванадесетте апостоли.

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф е призован като втори съветник в Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 3 февруари 2008 г. Той служи на тази позиция до януари 2018 г. Подкрепен е като член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на 2 октомври 2004 г. Той служи като висш ръководител от април 1994 г.

Старейшина Ухтдорф е роден на 6 ноември 1940 г. в Острава, Чехословакия в семейството на Карл Албърт и Хилдегард Опелт Ухтдорф. Семейството му се присъединява към Църквата през 1947 г. в Цвикау, Германия. Те бягат във Франкфурт на Майн през 1952 г., където той получава инженерно образование. Присъединява се към немските военновъздушни сили през 1959 г. и служи в продължение на шест години като боен пилот.
 

Президент Ръсел М. Нелсън е подкрепен и отделен като 17-и президент и пророк на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 14 януари 2018 г. в Горната стая на храма Солт Лейк. Преди службата си като глава на Църквата, президент Нелсън служи като президент на Кворума на дванадесетте апостоли от 15 юли 2015 г. до момента, когато е призован като ръководител на Църквата. Той служи като член на този кворум от 7 април 1984 г.
 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.