Тема

Старейшина Робърт Д. Хейлз

Старейшина Робърт Д. Хейлз е подкрепен като член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 2 април 1994 г.

Старейшина Хейлз е призован да служи като висш ръководител на 4 април 1975 г. Той служи като помощник на Кворума на дванадесетте апостоли и по-късно като член на Първия кворум на Седемдесетте. От април 1985 г. е председателстващ епископ на Църквата до момента, когато е призован в Кворума на дванадесетте апостоли.

Заема поста окръжен представител в продължение на пет години преди да бъде призован за висш ръководител. На по-ранен етап служи като клонов президент, епископ, висш съветник и съветник на президент на кол. Служи като президент на мисия Англия Лондон в края на 70-те и също така като първи съветник в Общото Президентство на Неделното училище.

Преди да получи пълновременното си призование за църковна служба, Старейшина Хейлз се радва на видна бизнес кариера, заемайки изпълнителни длъжности в три изтъкнати национални компании.

Старейшина Хейлс е роден в град Ню Йорк. Завършва Университета на Юта и получава магистърска степен по бизнес администрация от Харвардския Университет. В американските военновъздушни сили служи като пилот на изтребител.

Той сключва брак с Мери Крандъл, с която имат двама сина.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.