Съобщения за медиите

Старейшина Ренлънд се срещна с младежите от Църквата в България

   

На 15 септември 2019 г. развълнувани младежи крачеха към хотел „Хилтън“ за лична среща със старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли и неговата съпруга. На събранието присъстваха още президент Голдън - президент на Област Източна Европа и неговата съпруга сестра Голдън, президент Дейвис - президент на Българска/Централна евразийска мисия и неговата съпруга сестра Дейвис.

Младежите първо чуха бележките на сестра Голдън. Тя започна със семейна история за сафари. Тя и президент Голдън са били предпазени от лъвове. ,,Защо бяхме спасени от изяждане? Защото следвахме точно инструкциите на водача си.’’, каза сестра Голдън. Тя сравни тази история с важността от спазването на заповедите, за да се предпазим от Сатана, който също като ,,рикаещ лъв търси кого да погълне’’ (1 Петрово 5:8). Бог ни е дал много инструкции чрез пророците, за да ни предпазят от опасностите на земния живот и за да се завърнем в безопасност у дома.

Президент Голдън започна посланието си с разяснение, че когато хората не изпълняват призованията си и не са верни, Господното дело отслабва. ,,Бог ни е призовал в тези държави, за да сме благословия за тях. Ако не сме верни на призованията си, кой ще го направи?’’, добави той. Президент Голдън насърчи младежите да останат в България, да отслужат мисия, да придобият образование и да сключат брак. ,,Нещата няма винаги да бъдат толкова зле. Не се тревожете за бъдещето. Бог ще ви благославя’’.

Сестра Ренлънд започна своите бележки, позовавайки се на тяхната семейна история със сафари. В стремежа си да направи снимка на лежащите лъвове, без да следва инструкции, тя е застрашила не само своя живот, но и този на дъщеря си и съпруга си. ,,Не мислете, че точно вие сте изключението, и че заповедите не се отнасят за вас. Когато смятате, че заповедите не са за вас, вие се поставяте в духовна опасност“, предупреди тя. Сестра Ренлънд продължи с бележките си и сподели 3 начина да станем духовно зрели: да знаем и изучаваме колкото може повече за Исус Христос, да израстваме чрез вяра и да имаме Светия Дух със себе си (У. и З. 88:118).

Заключителният говорител бе старейшина Ренлънд. Неговите бележки започнаха с разказ за видение от филма ,,Цар Лъв“. Муфаса се явява на сина си Симба и го порицава, че е забравил баща си, забравил е кой е той самият. ,,Може лесно да се обезкуражим, ако забравим кои сме. Помнете кои сте!“, припомни старейшина Ренлънд. Обърна внимание на названието „несемейни младежи“ и каза, че ако имаме вяра и надежда, названието „несемейни“ ще се промени.

Позовавайки се на цитат от президент Нелсън, старейшина Ренлънд сподели рецепта как да чувстваме Господната любов:

1. Да увеличим личната си чистота и стриктно подчинение.

2. Ежедневно да се угощаваме с Книгата на Мормон.

3. Да работим по семейната си история и да извършваме храмова работа.

4. Да сме благодарни.

5. Да сме търпеливи и да продължим да се подчиняваме.

В заключение старейшина Ренлънд даде силно свидетелство за Исус Христос и Господния пророк днес - президент Нелсън.

Младежите се ръкуваха и поговориха с гостите. Събранието завърши с обща снимка.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.