Тема

Старейшина Нийл Л. Андерсън


Старейшина Нийл Линдън Андерсън е призован като апостол на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 4 април 2009 г.


Старейшина Андерсън служи като старши член на Президентството на Седемдесетте, преди да бъде призован в Кворума на Дванадесетте. Призован е в Първия кворум на Седемдесетте през април 1993 г. на 41 годишна възраст. До този момент той ръководи църковните дела в Южна Бразилия и по-късно отново в качеството си на областен седемдесетник направлява Църквата в Западна Европа. Също така помага в направляването на делата на Църквата в Мексико и Централна Америка. Освен това той ръководи аудиовизуалните произведения на Църквата, включително заснемането на Testaments: Of One Fold and One Shepherd и ръководи строежа на съоръженията за излъчване в Центъра за конференции в качеството си на изпълнителен директор на Аудиовизуалния отдел на Църквата. Освен родния си английски той владее френски, португалски и испански език.

Преди призованието му като висш ръководител Старейшина Андерсън служи като президент на мисия Бордо Франция и като президент на кол Тампа Флорида.

Старейшина Андерсън е роден в Логан, Юта и израства в Покатело, Айдахо.

Висшето си образование завършва в Университета Бригъм Йънг, където получава стипендията „Хинкли” и защитава магистърска степен по бизнес администрация в Харвардския Университет. След приключване на образованието си той заживява в Тампа, Флорида, където бизнес интересите му включват реклама, строителство на недвижими имоти и здравеопазване.

Старейшина Андерсън и съпругата му, Кейти Уилямс Андерсън, са родители на четири деца.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.