Тема

Старейшина М. Ръсел Балард

Старейшина М. Ръсел Балард е член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Той служи като апостол от 6 октомври 1985 г. и пътува по целия свят, за да дава напътствия на членове на Църквата и да направлява ежедневните дела на световната Църква.

 

Роден е в Солт Лейк Сити, Юта, на 8 октомври 1928 г. в семейството на Мелвин Р. и Джерълдайн Смит Балард. Учи в Университета на Юта.

Като младеж служи мисия за Църквата в Англия, където е съветник в Президентството на мисията. Също така два пъти служи като епископ.

През 1974 г. е призован като президент на мисия Торонто Канада, където служи, когато е призован в Първия кворум на Седемдесетте през април 1976 г. Като член на Седемдесетте наблюдава и обучава ръководители в определените му географски области. По- късно той служи като президент на Седемдесетте от февруари 1980 до октомври 1985 г., ръководейки църковните Кворуми на Седемдесетте. Голяма част от службата му се концентрира върху мисионерската работа.

Преди да бъде призован като пълновременен църковен ръководител, старейшина Балард се занимава с бизнес с коли, недвижими имоти и инвестиции. Той служи в множество църковни и граждански комитети и бордове.

Той се жени за Барбара Боуън в храма в Солт Лейк на 28 август 1951 г. Те стават родители на двама сина и пет дъщери.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.