Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Старейшина Кук изнесе реч на Форума за междурелигиозен диалог към Конференцията за свободата на вероизповеданието на Университета на Нотр Дам

На 28 и 29 юни изтъкнати религиозни ръководители и общественици се събраха в Университета на Нотр Дам за първата Конференция за свободата на вероизповеданието.

По време на Форума за междурелигиозен диалог ръководители на различни вероизповедания (католици, петдесятници и светии от последните дни) говориха за влиянието на религията и необходимостта да се защитава свободата на вероизповеданието по начини, които защитават както членовете на различните вероизповедания, така и неизповядващите някаква религия.

Негово преосвещенство кардинал Тимъти Долан, архиепископ на Ню Йорк от 2009 г., изнесе основната реч на първата Конференция за свободата на вероизповеданието на Университета на Нотр Дам. След това следните трима участници изнесоха речи: Старейшина Куентин Л. Кук от Кворума на дванадесетте апостоли, д-р Жаклийн Ривърс, член на Петдесятното движение и директор на Института за изучаване на вероизповедания и политики на черноожите „Сиймур“, и равин Меир Соловечик от Конгрегация „Остатък Израилев“ в Ню Йорк.

„Молбата ми днес е всички религии да могат да работят заедно, за да защитават вярата и свободата на вероизповеданието по начини, които защитават хората с различно вероизповедание, както и тези без такова – каза старейшина Кук от Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

– Католици, евангелисти, евреи, мюсюлмани, светии от последните дни и останалите вероизповедания трябва да участват в единна организация, която да поддържа свободата на вероизповеданието по света, да бъде нейно светилище и да я поощрява. Ние трябва да защитаваме не само собствената си свобода да изповядваме своята религия, но и да защитаваме правото на всяко вероизповедание да поддържа своите учения и закони“.

Кардинал Долан, равин Соловенчик и д-р Ривърс от известно време водят диалог с ръководителите на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Кардинал Долан и равин Соловечик се срещнаха със старейшина Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли в Ню Йорк през 2017 г. През 2016 г. старейшина Джефри Р. Холанд почете кардинал Долан с Наградата за вдъхновено ръководство на Професионалната асоциация на светиите от последните дни в Ню Йорк.

През 2016 г. Равин Соловечик посети Центъра УБЙ Ерусалим със старейшини Кук и Холанд. Старейшина Кук е посещавал синагогата на равина четири пъти. Президент М. Ръсел Балард, действащ президент на Кворума на дванадесетте апостоли, посети равин Соловечик и неговата синагога през ноември 2019 г.

Д-р Ривърс и президент Хенри Б. Айринг, втори съветник в Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, през 2014 г. изнесоха речи на проведената във Ватикана конференция за брака. През 2015 г. тя също така участва в проведеното във Филаделфия Католическо световно събрание на семействата, заедно със старейшина Д. Тод Кристоферсън от Кворума на дванадесетте апостоли, и по-късно същата година изнесе реч в УБЙ в Прово, Юта.

Планирано е следващите конференции за свободата на вероизповеданието да бъдат проведени в Рим, през 2022 г., и Йерусалим, през 2023 г.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.