Тема

Старейшина Куентин Л. Кук

Старейшина Куентин Л. Кук е подкрепен като член на Кворума на дванадесетте апостоли в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 6 октомври 2007 г. След призоваването му като висш ръководител през април 1996 г. той служи във Втория кворум, в Първия кворум и в Президентството на Седемдесетте.

Като седемдесетник служи в областното президентство във Филипините, като президент на области Тихоокеански острови, Северна и Североизточна Америка и също като изпълнителен директор на Мисионерския отдел.

Когато е призован да бъде висш ръководител в Църквата, той заема поста вице председател на здравната система Сътър. Преди това той е президент и главен изпълнителен директор на Калифорнийската здравна система. Предходното му занимание е като бизнес адвокат и съуправител на адвокатска фирма в Сан Франциско. Работи като член на бордове на няколко корпорации със стопанска и нестопанска цел.

Църковната му служба включва поста на епископ, президент на кол в кол Сан Франциско Калифорния, окръжен представител и областен ръководител в църковната област Северна Америка Запад. В младите си години служи като мисионер в Британска мисия.

Роден е в Логан, Юта и получава бакалавърската си степен по политология от Университета на Щата Юта, а докторантурата си по философия на правото -- от Станфордския Университет.

Сключва брак с Мари Гади на 30 ноември 1962 г. и им се раждат три деца.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.