Официално изявление

Старейшина и сестра Соарес прекараха леко COVID-19

Говорителят на Църквата, Ерик Хокинс, направи следното изявление на 8 януари 2021 г.

Старейшина Юлисис Соарес от Кворума на дванадесетте апостоли и съпругата му прекараха леко COVID-19 по празниците. И двамата бяха вкъщи, далече от други ръководители на Църквата, и успяха напълно да се възстановят преди да се върнат към пълна активност.

elder-and-sister-soares.jpg
Старейшина Юлисис Соарес и съпругата му Розана2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.