Съобщения за медиите

Старейшина и сестра Ренлънд са диагностицирани с COVID-19

Elder-and-Sister-Renlund.jpeg
Старейшина Дейл Г. Ренлънд и сестра Рут Л. Ренлънд2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 

На 5 декември 2020 г. Ерик Хоукинс, говорител на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, направи следното съобщение:

Старейшина Дейл Г. Ренлънд и сестра Рут Л. Ренлънд са диагностицирани с COVID-19, въпреки че старателно са се придържали към препоръчаните здравни мерки. Състоянието им се следи внимателно и за щастие, старейшина Ренлънд в момента има леки симптоми, а при сестра Ренлънд заболяването е асимптоматично.

Църквата се придържа към всички необходими здравни протоколи за установяване на контактните лица и ще продължава да следва свързаните с вируса здравни насоки за защита на ръководителите на Църквата и общността. Продължаваме да насърчаваме всички хора да предприемат необходимите стъпки за предпазване на собственото си здраве и това на околните по време на тази пандемия, между които носенето на маски, честото миене на ръцете и социалното дистанциране“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.