Официално изявление

Старейшина и сестра Гонг диагностицирани с КОВИД-19

Проявените симптоми са слаби, като състоянието им е под внимателно лекарско наблюдение.

    

Актуализиране 8 октомври 2020 г. 

Следното изявление е дадено на 8 октомври 2020 г. от Ерик Хоукинс, говорител на Църквата: 

Старейшина и сестра Гонг продължават да показват много леки симптоми на COVID-19 и се възстановяват у дома. Те са благодарни за многото молитви и изрази на загриженост и любов. Заради предпазливост, всички членове на първото президентство и кворума на дванадесетте апостоли се подложиха на тестове, които се оказаха отрицателни. Църковните ръководители ще продължат да се придържат към предпазливостта и да следват всички здравни указания за COVID-19, и насърчават нашите членове да правят същото."

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.