Тема

Старейшина Дейвид А. Беднар

Дейвид А. Беднар е ръкоположен и отделен като член на Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 7 октомври 2004 г. Преди да бъде призован в Кворума на дванадесетте, старейшина Беднар служи като областен ръководител седемдесетник, областен представител, два пъти президент на кол и като епископ.

 

Старейшина Беднар е роден на 15 юни 1952 г. в Оуклънд, Калифорния. Служи като пълновременен мисионер в Южна Германия, след което учи в Университета Бригъм Йънг, където получава бакалавърска и магистърска степен. Защитава също докторска степен по организационно поведение от Университета Пардю.

След като завършва образованието си, Старейшина Беднар е професор по бизнес мениджмънт в Техническия Университет на Тексас и в Университета на Арканзас. След това той служи като ректор на Университета Бригъм Йънг–Айдахо (бившият Рикс Колидж) от 1997 до 2004 г.

Старейшина Беднар сключва брак със Сюзън Кей Робинсън в храма Солт Лейк на 20 март 1975 г.; те са родители на трима сина.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.