Тема

Старейшина Далин Х. Оукс

Старейшина Далин Х. Оукс служи в Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни от май 1984 г.

Той е роден в Прово, Юта, през 1932 г. Той и съпругата му, Джун Диксън Оукс, са родители на шест деца. Тя се оттегля от този свят на 21 юли 1998 г. На 25 август 2000 г. той сключва брак с Кристен М. Макмейн с храма в Солт Лейк.

Старейшина Оукс завършва Университета Бригъм Йънг през 1954 г. и Чикагския Правен Университет през 1957 г. Той работи в сферата на правото и преподава право в Чикаго. Ректор е на Университета Бригъм Йънг от 1971 до 1980 г. и съдия във Върховния Съд на Юта от 1980 докато подава оставка през 1984 г., когато бива призован като апостол.

Заема поста служител или член на управителния съвет на много бизнес, образователни и благотворителни организации. Той е автор или съавтор на много книги и статии на религиозни и правни теми.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.