Тема

Старейшина

Един от ръкополoжените санове на Мелхиседековото свещеничество, което е по-висшето свещеничество. Старейшините са служители на Христос, призовани да администрират духовните дела в Църквата.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.