Тема

Стандартни произведения

Четири тома писания се считат от Църквата за Божие слово. Те са Библията, Книгата на Мормон, Учение и Завети и Скъпоценен Бисер.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.