Съобщения за медиите

Среща със студенти от УНИБИТ

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) гостува на Университета по библиотекознание и информационни технологии /УНИБИТ/ на 26 март 2017 г. по покана на преподавателите проф. Назърска и доц. Шапкалова.

Представители от Църкватата бяха Георги Кралев - първи съветник в президентството на Българска Софийска мисия, Красимир Коларов - председател за страната,  старейшина и сестра Хенсън - хуманитарната двойка и Детелина Чобанова – директор връзки с обществеността. Те разказаха на студенти от първи курс за благотворителната дейност, извършвана от Църкватата по света и в България. В рамките на един час студентите имаха възможността да чуят разкази, да видят снимки и да научат факти за живота и службата на светиите от последните дни.

Красимир Коларов  разказа за многото предоставени възможности за безкористна служба през 26-те години от установяването на Църквата в България.  Хуманитарните проекти  включват дарения за онкологични центрове, многопрофилни болници, кризисни центрове, рехабилитационни центрове, домове за медицински и социални грижи за деца и възрастни хора, социални институции и др. Той съобщи, че даренията на Църквата за България  до момента надхвърлят над 4 млн. лв. Добави още, че доброволци и членове на Църквата  са участвали и в подпомагането на бедстващите райони в страната ни, под ръководството на Българския Червен кръст.

Старейшина Хенсън разказа за доброволната си служба като медик на зимната олимпиада в Солт Лейк сити през 2002 г., където освен него, още 5 хиляди доброволци-преводачи, бивши мисионери, са служили безкористно в полза на това световно събитие.

Студентите научиха и за програмата по благосъстояние на Църквата като разгледаха снимки на Центъра по благосъстоянието:  силозите  с вместимост 9 млн. кг зърно, както и халетата с хранителни пакети, достатъчни за прехраната на малък град в рамките на шест месеца. Те научиха, че този хранителен ресурс се предоставя на хора от всички страни, попаднали в беда, пострадали от наводнения, земетресения, урагани и други бедствия. Студентите научиха също, че от 1985 г. досега,  църковната организация LDS Charities е предоставила помощи на милиони хора в 189 страни.

Така представената тема за благотворителната дейност на Исус Христос на светиите от последните дни по света и в България предизвика интерес и въпроси от страна на студенти и преподаватели. Срещата бе ползотворна и за двете страни и приключи с извода за необходимост от бъдещо сътрудничество.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.