Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

На 20 ноември ще се излъчи специално видео послание за надежда и изцеление от пророка

        

Ръсел M. Нелсън, пророк и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, ще сподели специално видео послание със света на 20 ноември 2020 г. от 11:00 MST.

Това 11-минутно видео ще се съсредоточи върху начините да намираме надежда и изцеление чрез Исус Христос през този период на значителни обществени сътресения и нестабилност по света. То ще бъде публикувано на профилите на президент Нелсън в социалните медии (Facebook, Instagram, Twitter) и на основния църковен канал в YouTube на 31 езика. Непосредствено след това видеото ще бъде налично за гледане на Youtube и за изтегляне на Newsroom.ChurchofJesusChrist.org и в Gospel Media.

Президент Нелсън служи като апостол на Господ Исус Христос от 1984 г. Той става старши ръководител на Църквата през януари 2018 г. Неговото служение като президент се отличава със служение по света (посетил е 32 страни и територии на САЩ), ускорено строителство на храмове (нашите най-свети сгради) и задълбочени организационни промени. Започвайки с общата конференция през април 2018 г., на която е подкрепен като президент на Църквата, президент Нелсън започва да въвежда чести промени, които имат за цел да помагат на светиите в по-голяма степен да служат като Исус Христос и по-добре да се вижда съсредоточеността върху Спасителя на света във всички дела на Църквата.

Преди да стане ръководител на световно вероизповедание, президент Нелсън е прогресивен сърдечен хирург. Като стажант-хирург в Минесота, през 1951 г. той има принос в разработването на първата машина сърце-бял дроб, която да се използва в отворена сърдечна операция. През 1955 г. той извършва първата отворена сърдечна операция в Юта. Заема постове като председател на Организацията по съдова хирургия, директор на Американския съвет по гръдна хирургия, председател на Съвета по сърдечносъдова хирургия към Американската организация за сърдечни болести и председател на Медицинската асоциация на щата Юта. Автор е на множество глави в учебници по медицина и други публикации. Изнася лекции и прави професионални посещения из Съединените щати и други страни.

Президент Нелсън е баща на 10 деца (девет момичета и едно момче), дядо е на 57 внука и прадядо на 127. Неговата първа съпруга (и майка на 10-те им деца), Данцел, почива преди почти 16 години. Две от дъщерите му (Уенди и Емили) умират от рак. С втората му съпруга, Уенди, са женени от 2006 г.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.