Тема

Смъртно наказание

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни разглежда въпроса дали държавата да прилага смъртно наказание и при какви обстоятелства като въпрос изцяло решаван от писаните закони на гражданското право. Ние не сме нито привърженици, нито противници на смъртното наказание.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.