Тема

Скъпоценен бисер

Книга Свето писание на светиите от последните дни, която съдържа писания на Авраам, Моисей и Матея, така както са преведени от Джозеф Смит, заедно с извадки от писанията на Джозеф Смит.

Вж. пълен текст на Скъпоценен бисер

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.