Тема

Семейство

  • Идеята за дружното семейство, чиито членове живеят и се развиват заедно, от край време е била в основата на ученията на светиите от последните дни. В семейства, ръководени от баща и майка, децата развиват ценности като любов, доверие, лоялност, взаимно съдействие и служба.
  • Според ученията на Църквата, бракът сключен в един от църковните храмове, не се разтрогва след смъртта ако двойката остане вярна на храмовите си обети. Вместо това семейната връзка продължава да съществува и след смъртта, като членовете на семейството могат да продължат да се развиват във вечността.
  • През 1995 година Първото Президентство и Кворума на дванадесетте апостоли — двете най-висши управляващи тела на Църквата—издават прокламация, обясняваща божествената същност на семейството, какви трябва да бъдат семейните взаимоотношения и как да се подхранват те. (Прочети “Семейството: Прокламация към света.”)
  • През 1915 г. църковните ръководители са установили програма, която има за цел да организира родителите да събират семейството си веднъж седмично, за да прекарат вечер, посветена изцяло на семейството. Семейната домашна вечер е време, през което родителите имат възможността да учат своите деца на евангелски принципи. Една типична семейна домашна вечер включва молитва, песен, кратък урок и почерпка. Уроците се преподават от родителите, а понякога и от децата.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.