Тема

Семейни служби на Църквата

Семейните служби на Църквата е организация с нетърговска цел, създадена от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни с цел да укрепва отделните хора и семействата. Тя изпълнява следните дейности:

  • Индивидуални, брачни и семейни консултации.
  • Услуги за за несемейни родители, включващи съветване, медицинско и образователно подпомагане, дейности по осиновяване при поискване.
  • Програма за осиновяване.
  • Програма за лекуване на пристрастяване. Това е програма от 12 стъпки, която осигурява помощ за справяне с пристрастяване, включващи вещества (такива като алкохол, тютюн, наркотици, кафе, черен и зелен чай), хазарт, порнография, неподходящо сексуално поведение, зависимост от друг човек и разстройства, свързани с храненето.
  • Консултация с ръководители на Църквата. Семейните служби на Църквата могат да помагат на ръководителите на Църквата при работата им с членове, които изпитват социални или емоционални трудности.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.