Тема

Семейна домашна вечер

 

Още от 1915 година насам, програмата за семейна домашна вечер, установена от ръководството на църквата, насърчава родителите светии от последните дни да изграждат и укрепват своите семейни взаимоотношения. Днес така наречените „семейни домашни вечери” по принцип се провеждат седмично всеки понеделник вечер.

  • Една типична семейна домашна вечер започва и приключва с молитва и обикновено включва песни, четене от светиите писания, кратък урок с религиозна или практична тема и почерпка. Или вместо урок, семейството може да участва в проект за служба или някаква друга съвместна дейност. Целта на семейните домашни вечери е да включи всички членове на семейството.
  • Църквата предоставя материали за семейната домашна вечер, изложения на уроци и предложения за семейства с различни религии, за да им помогне в планирането и изпълнението на тези ежеседмични дейности.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.