Тема

Седемдесетник

Един от сановете на Мелхиседековото свещеничество, което е по-висшето свещеничество. Седемдесетниците имат властта на старейшини, придружена от специалното призование и ръкополагане да проповядват Евангелието и да служат като „специални свидетели” на Христос пред света. Седемдесетниците, чието служение се споменава в Новиа завет, са известни също като „пътуващи проповедници”.

Вж. също Президентство на Седемдесетте

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.