Тема

Свещеничество

Божията сила и власт се дава на хората на земята. Достойни мъже светии от последните дни се ръкополагат в свещеничеството чрез полагане на ръце и от този момент насетне се считат за “носители” на свещеничеството. Свещеничеството е разделено на две нива или подразделения — свещеничество на Аарон и свещеничество на Мелхиседек. Виж също: Власт

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.