Тема

Световна централа

Световната централа на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е разположена в центъра на Солт Лейк Сити, щата Юта, и се намира там откакто пионерите основават града през 1847 г.

Днес ръководителите на Църквата ръководят дейността на Църквата в около 160 страни от това място. Ръководството обаче е силно децентрализирано по света, като ръководенето на местно, регионално и национално равнище се осъществява основно от неплатени свещеници.

Храмовият площад е най-посещаваният туристически обект в Юта, който привлича милиони посетители всяка година. Храмовият площад се състои от храма Солт Лейк, Табернакъла (седалище на Мормонския хор на Табернакъла), сграда за събрания и два посетителски центъра.

На изток от Храмовия площад се намират Църковната офис сграда, Сградата на Църковната администрация, Мемориалната сграда Джозеф Смит и Сградата на Обществото за взаимопомощ. Всички тези сгради се използват като офиси за отдели на Църквата и за общото ръководство.

На запад от Храмовия площад се намира Библиотеката за семейна история — най-голямата родословна библиотека в света — и Музеят за църковна история и изкуство.

На север от Храмовия площад се намира Центъра за конференции — с 21 000 места, е една от най-големите зали в света. Използва се за полугодишни събрания, предавани по целия свят за всички членове на Църквата, както и за конференции, предавани за конкретни групи членове в различни части на света. Също така е популярно място за концерти и изпълнения. 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.