Съобщения за медиите

Светии, том 3, представя разкази за светии от последните дни по света

Най-новият том на официалната история на Църквата набляга върху приноса на верните светии от Европа

Многоочакваният трети том на Светии: историята на Църквата на Исус Христос в последните дни днес се публикува на 14 езика, достигайки световна публика. В най-новия том, „Смело, величаво и независимо“, се разказва историята на светиите от последните дни между 1893 и 1955 г. – включително строежа на първия храм на европейска земя и животът според вярата зад Желязната завеса.

SaintsV3_01.jpegDownload Photo

Светии, том 3 вече може да бъде закупен от онлайн магазина на Църквата и центровете за продажби. Електронната версия също е на разположение безплатно на страницата на Църквата и в раздела История на Църквата в приложението Gospel Library.

SaintsV3_02.jpegDownload Photo

Предходните томове на Светии се съсредоточават върху първоначалните години на Възстановяването, през които светиите се събират и изграждат храмове в Къртлънд, Наву и Юта. Въпреки че тези книги съдържат разкази от Англия, Скандинавия и Тихоокеанските острови, чак с том 3 разказът става наистина глобален. Повече от половината разкази в книгата описват събития извън Съединените щати, в Европа, Азия, Африка, Централна Америка и Океания. В кулминационната точка на книгата, президент Дейвид О. Маккей освещава храма в Швеция, първият в Европа. Вече няма да е нужно светиите от Европа да прекосяват океани, за да се радват на пълно участие в благословиите на възстановеното Евангелие.

„Читателите ще се радват, а понякога и ще тъгуват, докато научават за преживяванията на светиите по света – казва старейшина Легран Р. Къртис-мл., историк-архивист на Църквата. – В този том виждаме как първите храмове благославят членовете на Църквата извън Северна Америка и какво силно влияние имат тези храмови обреди върху светиите“.

SaintsV3_03.jpegDownload Photo

Въпреки че мнозина читатели са запознати с по-ранните периоди на църковната история, Светии, том 3 описва малко известен период на историята на светиите от последните дни. Това е период на модернизация, който започва с теглени от кон каруци и телеграфни съобщения и завършва със свръхзвукови самолети и цветна телевизия.

„Том 3 покрива период от драматични трансформации по света и в Църквата, както в институциите, така и във всекидневния живот и преживявания на хората – казва Лиса Олсън Тейт, главен редактор на поредицата. – Показваме тези трансформации през очите на обикновени светии по целия свят – млад носител на свещеничеството от Синсинати, проповядваща на японски сестра мисионерка в Хаваи, двойка младоженци, посрещащи несигурност и ограничения зад Берлинската стена“.

Докато читателите се информират за тежки икономически трудности, брутални световни войни и грипна пандемия, те ще осъзнаят още по-дълбоко, че осланянето на тяхната вяра в моменти на трудности не е нещо ново за светиите от последните дни. Това са разкази за жени и мъже, подложени на съмнения и потисничество, но също разкази за надежда и помирение, когато членове на Църквата служат на своите ближни и ги благославят.

SaintsV3_04.jpegDownload Photo

За читателите, които желаят да задълбочат познанията си за историята на светиите, Църквата също е публикувала десетки нови статии под Теми, свързани с историята на Църквата в Gospel Library, предоставящи основна информация по теми като Голямата депресия и Семинари и институти. Днес също се поставя началото на трети сезон на подкаста „Светии“, чрез който се дават допълнителни подробности за хората и събитията в книгите. Предходните сезони на подкастовете са достигнали стотици хиляди слушатели.

Светии – поредица, която ще включва четири тома – е третата многотомна официална история на Църквата. Джозеф Смит възлага и ръководи написването на първата история на Църквата през 30-те години на 19-и век; тя започва да се публикува през 1842 г. Втората история е публикувана през 1930 г. от помощник-историка на Църквата Б. Х. Робъртс, преди броят на членовете на Църквата да достигне 1 милион.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.