Съобщения за медиите

Светиите от последните дни са насърчени да „обичат, споделят и канят“

Местни ръководители се събират за излъчване за целия свят

Подобно на други християни, верните членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни приемат сериозно заръката на Исус Христос да споделят Неговото Евангелие с другите по прости и естествени начини. Няколко апостоли преподадоха тези принципи по време на скорошно световно събитие с тема „Обичайте, споделяйте, канете“.

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, старейшина Дейвид А. Беднар и старейшина Куентин Л. Кук от Кворума на дванадесетте апостоли бяха заедно с други ръководители на Църквата и младежи за излъчване за целия свят, което се проведе в събота, 26 юни 2021 г.

Събитието се излъчи от театралната зала на Центъра за конференции на Храмовия площад в Солт Лейк Сити, Юта.

Сестра Бони Х. Кордън, обща президентка на Младите жени, водеше обсъждането, в което се включиха участници от други локации, които споделяха преживявания и видеа с примери за членове по целия свят, които са приобщавали други хора.

„За мен е интересно да виждам как Спасителят осъществява Своето изкупително дело чрез хора, които са готови да обичат, да споделят и да канят“ – отбеляза президент Кордън.

„Всички сме част от едно и също дело – да помагаме на чедата на Небесния Отец да изграждат своята връзка със Спасителя, като сключват и спазват завети. А начинът да правим това е, като обичаме, споделяме и каним“ – каза старейшина Кук.

„Надяваме се, че тези принципи са познати за всички нас, тъй като те наистина са в основата на това да бъдем заветни последователи на Исус Христос – добави старейшина Ухтдорф. – Когато мисля за любовта, се сещам за двете големи заповеди на Господ – да възлюбим Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум, и да възлюбим ближните си, както себе си. Любовта трябва да е основата и това, което ни мотивира – във всичко, което правим“.

„Мисля, че е добре, че споделяме Евангелието, тъй като така другите могат да усещат нашата любов и любовта на Небесния Отец“ – каза 10-годишният Коен Бейтс, член на Църквата от щата Вашингтон, който беше довел свой приятел в Църквата.

„Мисля, че децата са най-забележителният пример за всички нас, особено за нас възрастните, и да открием детето вътре в себе си всъщност означава да открием тези духовни дарове, а като правим това, ще получаваме сила също и да споделяме Евангелието по естествени и искрени начини“ – обясни Кеми Бейтс, президентка на Неделното училище за деца в района на Сиатъл, щата Вашингтон.

„Не е лесно за децата, а също и за всички, да бъдат в нова и непозната среда. Но ако тази среда е изпълнена с любов, е много по-лесно. Затова любовта трябва да е в основата на всичко, което правим“ – каза старейшина Кук.

Грег Драубей, президентът на мисия в Ръчмънд, Вирджиния, участва в излъчването със съпругата си.

„Мисля, че в „Обичайте, споделяйте, канете“ най-много ми харесва това, че не е нова програма на Църквата. Това са просто вдъхновени и вечно значими принципи, които могат да бъдат прилагани по неподправени начини, докато просто си живеем живота“ – каза президент Драубей.

„Любовта не се води по график и няма краен срок. Когато споделяме и каним, водени от любов, не ставаме нетърпеливи. Продължаваме да се опитваме и се уповаваме на Господ“ – продължи старейшина Беднар.

„Ние просто включваме другите в добрите неща, които вече правим. Такива покани не плашат, нито съзадват неудобство. Те са вдъхновени от любов и загриженост към другите“ – учи старейшина Ухтдорф.

Президент М. Ръсел Балард, действащ президент на Кворума на дванадесетте апостоли, беше заключителният говорител.

„Трябва да действаме. Трябва да обичаме, да споделяме и да каним. Той ще ни подтиква да споделяме своите преживявания, дейности и усилия. Той също така ще ни вдъхновява да каним другите да дойдат и да видят, да дойдат и да помагат, да дойдат и да се присъединят към нас“ – каза президент Балард.

Гледайте цялото излъчване на английски или руски.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.