Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Светиите от последните дни взимат участие в световната хуманитарна помощ в борбата срещу COVID-19

Църквата помага с проекти в 57 страни

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни съобщи за увеличаване на усилията за справяне с пандемията от COVID-19 по света. Сред многото текущи проекти се използват ресурси на Църквата и доброволци за изготвяне на така необходимите маски за лице и друга защитна екипировка за здравните работници, които са на първа линия.

„Знаем, че Бог ще чуе и отговори на нашите молитви. Учени сме да бъдем „ревностно заети“ в облекчаване страданието на нуждаещите се и полагането на грижи за тях (вж. Учение и Завети 58:27)“ – обяви Първото президентство в писмо, публикувано във вторник, 14 април 2020 г..

„Към днешна дата сме одобрили над 110 проекта за помощ в борбата срещу COVID-19 в 57 държави. Повечето от тези проекти са в сътрудничество с надеждни партньори от хуманитарни агенции, здравни министерства и болници, което ни позволява да използваме ресурсите си – включващи храна, хигиенни средства, лични предпазни средства, медицинско оборудване, пари в брой и други консумативи – на най-нуждаещите се места“ – добавиха те.

Например сградите за изработване на облекло на Църквата в Бразилия, Мексико, Парагвай, Филипините и Юта временно ще променят своята дейност от производство на религиозни одежди към шиене на маски и облекло (само в Юта), необходими на медицинските работници.

„Стараем се да работим съвместно с правителствата (и) ръководителите на общности и да откликваме на техните нужди – каза сестра Шарън Юбанк, президентка на благотворителната програма на светиите от последните дни и член на общото президентство на Обществото за взаимопомощ. – Мобилизирахме сестрите от Обществото за взаимопомощ и техните семейства да помагат при някои от тези проекти“.

„Благотворителната програма на светиите от последните дни е подпомагана от партньори, не само по време на пандемия – добави сестра Юбанк. – През годините с тях сме изградили отношения, основани на доверието. Така че, когато възникне пандемия, не е нужно да започваме от нулата. Знаем точно как да си помагаме взаимно“.

В Юта жените от Обществото за взаимопомощ мобилизират членове, които да участват в партньорство между Благотворителната програма на светиите от последните дни, Intermountain Healthcare и University of Utah Health, за да ушият 5 милиона медицински маски за лице, които да бъдат дарени на здравните работници.

„Каним нашите членове да участват в тези и други проекти за подпомагане в своите области и общности, когато възникнат възможности, съобразени с изискванията на местната власт и личните обстоятелства“ – се казва в писмото на Първото президентство.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.