Съобщения за медиите

Ръководител на мормоните насърчава диалога, по-дълбокото разбиране между вероизповеданията по света

Обръщение, дадено на Петия конгрес на традиционните и световни религии

 За да постигнем мир, сигурност и хармония в света, „ние трябва наистина да мислим това, което казваме. Трябва да бъдем искрени по отношение на добруването на всички и в добрите намерения един към друг.“

Това беше поланието на старейшина Йорг Клебингат в една от сесиите на Петия конгрес на традиционните и световни религии, проведен в Астана, Казахстан в четвъртък на 11 юни 2015 г. Старейшина Клебингат, член на Първия кворум на седемдесетте на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и президентството на област Източна Европа, е вторият служител на Църквата, който се обръща на тази световна конференция на религиите, провеждана на всеки три години. Старейшина Пол Б. Пайпър от Седемдесетте, придружаващ стрейшина Клебингат в четвъртък, говори на конгреса през 2009 г.

Сред участниците в конгреса тази година са президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев, главният секретар на ООН Бан Ки Мун, кралят на Йордания Абдула ІІ, президентът на Финландия Саули Ниинисте, президентът на Етиопия Мулату Тешоме и представители на християнството, исляма, юдаизма, будизма, таоизма, индуизма, шинтоизма, зороастрианизма и няколко неправителствени организации – общо 80 делегации от 42 страни.

Представител на Папа Франциск беше Жан Луи Пиер Туран, френски кардинал от Католическата църква и президент на Папския съвет за международен диалог в римската курия.

Темата на конгреса за 2015 г. се фокусира върху диалога, взаимното уважение и разбиране сред религиозните лидери по света, които могат да доведат до мир, сигурност и хармония.

Старейшина Клебингат отбеляза, че поради ранните преживявания на Църквата с преследване и отхвърляне, нейните членове са загрижени за тези, с които се отнасят лошо, неразбраните и неуважаваните.

„Там, където светиите от последните дни са мнозинство, се стараем да правим това, което можем, за да приветстваме с добре дошли и да сме отворени към хората от другите вероизповедания – казва старейшина Клебингат – А там, където сме малцинство, се надяваме същата любезност да бъде предложена и на нас.“

Той също казва, че мирът, сигурността и хармонията могат да дойдат само, когато се опитваме да знаем повече един за друг.

“Обръщам се към всички нас да продължаваме да учим един за друг, да разбираме ученията и вярванията си и да открием дълбините и смисъла на нашите различни религиозни възгледи – казва старейшина Клебингат – Истинското знание, основано на точна и вярна информация, може да помогне да се прогони страха.“

Вж. пълния текст на обръщението на старейшина Клебингат от Петия конгрес на традиционните и световни религии.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.