Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Ръководители на Църквата поставят Исус Христос на централно място в ежегодното Коледно духовно послание

Президент Нелсън, старейшина Холанд и други ръководители се обърнаха към светиите от последните дни

По време на Коледното духовно послание на Първото президентство за 2020 г. пророкът и още трима църковни ръководители говориха за любовта, мира, знанието и радостта, които идват от следването на Исус Христос.

Говорителите на 6 декември, неделя, бяха президентът на Църквата, Ръсел М. Нелсън, старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли, старейшина Брент Х. Нилсън от президентството на Седемдесетте и сестра Ребека Л. Крейвън, втора съветничка в Общото президентство на Младите жени. Те говориха от театралната зала в Центъра за конференции на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, намиращ се на Храмовия площад. Музикалните изпълнения от Хора на Табернакъла при Храмовия площад бяха предварително записани на изминали коледни духовни послания.

  

Следват резюмета на всяка от речите.

Президент Ръсел М. Нелсън: Тази Коледа „приковете вниманието си върху Спасителя“

Пророкът благодари на светиите от последните дни за това, че откликнаха на неговото видео послание от 20 ноември да споделят благодарността си в социалните медии и да благодарят на Бог в молитва.

Президент Нелсън насърчи всички да се съсредоточат върху Исус Христос през тези трудни коледни празници, по време на COVID-19.

През тази безпрецедентна година, когато на практика всички хора по света бяха засегнати от една световна пандемия, няма нищо по-важно, което да правим тази Коледа от това да приковем вниманието си върху Спасителя и дара, който Неговият живот е за всеки един от нас – каза президент Нелсън. – Нашият любящ Небесен Отец „толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16, курсив добавен). След това Божият Син ни обеща, че „който е жив и вярва в Мене, няма да умре“ (Йоан 11:26). Какви невероятни, несравними дарове от Отца и Сина!“

Пророкът в заключение даде благословия на всички, които гледат или слушат посланието.

Нека вие и вашите семейства бъдете благословени с мир, с нараснала способност да чувате Господния глас и да получавате откровение и да чувствате колко много ви обичат нашият Отец и Неговият Син, колко са загрижени за вас и са готови да напътстват всички, които се стремят към Тях“ – каза президент Нелсън.

Старейшина Джефри Р. Холанд: „Сънища на нощта“

Старейшина Холанд отбеляза значимостта на това, че историята за раждането на Исус се случва през нощта, „когато мускулите си почиват и умората си отива, когато се казват молитви и се получава откровение, когато е най-вероятно да се явят небесни пратеници. И веднъж годишно има нощ, в която децата трудно заспиват поради радостта от знанието, че на следващия ден е Коледа. Да, колкото и труден да е бил денят ни, приятните сънища на нощта могат да оправят всичко. Той цитира книгата на старейшина Парли П. Прат, Key to the Science of Theology (1855). „Бог е разкрил множество важни напътствия… чрез сънища. … Когато нервите се отпускат и цялото смъртно човечество е обхванато от тих покой, … духовните ни сетива… общуват с Божеството, … ангели и духовете на праведни човеци, които са сторени съвършени“ – пише Прат.

И така точно в тази удивителна нощ – заключи старейшина Холанд, – се сбъдва „надеждата за щастие“ на всички поколения в сънищата на Витлеем.

Старейшина Брент Х. Нилсън: „Княз на мира (Исайя 9:6)“

Старейшина Нилсън говори за четирите години на военна служба на баща му по време на Втората световна война, които включвали и една изключително депресираща Коледа, белязана от натовареността на войната, оскъдна вечеря и липсата на подаръци по пощата.

Надявам се през тези коледни празници, независимо от нашите обстоятелства, независимо къде се намираме и как може да сме изолирани от роднини или приятели, да помним, че Той, Спасителят Исус Христос, е дарът – каза старейшина Нилсън, – (И) че когато идваме при Него, Той ще облекчава нашето бреме; нека Го открием, подобно на моя баща, воюващ в онази ужасна война. Спасителят казва: „Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои“. Когато се уповаваме на Него, ще откриваме мир и щастие, независимо от настоящите ни обстоятелства.

Сестра Ребека Л. Крейвън: „Повиване и небесна прегръдка“

Сестра Крейвън сподели една история за това как дъщеря ѝ била утешена от медицинско лице с едно топло одеяло, докато оперирали съпруга ѝ. „(Сестрата) загърна с него дъщеря ни ѝ каза: „Усещам, че имате нужда от небесна прегръдка“. Агнеца Божий, известен също като Добрия Пастир, познава всеки в Своето стадо. В моменти на нужда Той често ни изпраща земни ангели, например тази състрадателна сестра, и така ни обгръща в обятията на любовта Си. Той е дошъл на земята, за да донесе мир и добра воля между човеците. Той утешава онези, които се нуждаят от утешение, и скърби с онези, които скърбят.

Накрая тя каза: „В един свят, изпитващ толкова голяма нужда от мир, нашите добронамерени думи и действията на състрадание и доброта могат да бъдат начините да завиваме с топло и утешително одеяло. Осъзнала съм, че колкото повече действаме според подтиците да служим на другите, толкова повече небесни одеяла за споделяне ни дава Господ.“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.