Тема

Родословие

Родословието е изучаване на личната семейна история и е едно от най-популярните хобита в света. Хора от всякакви вероизповедания и националности намират радост в това да откриват откъде са дошли. За членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни обаче, изучаването на личната семейна история е повече от обикновено занимание. Светиите от последните дни вярват, че семействата могат да бъдат заедно и след този живот. Следователно съществено е да се укрепват отношенията с всички роднини, както живи, така и починали.

Светиите от последните дни вярват, че свързването на семейства за вечността е възможно чрез свещени запечатващи церемонии, които се извършват в храмове. Такива храмови обреди могат да се извършват чрез заместници за починали хора. Затова за мормоните проучването на родословието или семейната история е съществена стъпка, нужна за извършване на храмова работа за починалите. Съгласно вярванията на светиите от последните дни, починалите имат избор дали да приемат или отхвърлят обредите, извършени за тях.

Започвайки от 1894 г., Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни извършва работа по събиране и споделяне на записи от родословно значение. Благодарение на сътрудничество с държавни архиви, църкви и библиотеки, Църквата е създала най-голямата сбирка от семейни записи в света, с информация за над 3 милиарда починали хора. Първоначално тази дейност се извършва чрез Генеалогическото дружество на Юта, а сега се извършва чрез FamilySearch, спонсорирана от Църквата организация с нетърговска цел.

FamilySearch осигурява достъп до информация от около 100 страни, включваща архиви за раждания, женитби и смърт, данни от преброявания и завещания, записи за земя и др. Тези записи са достъпни за всички безплатно чрез интернет страницата FamilySearch.org, чрез световно известната Библиотека за семейна история в Солт Лейк Сити и чрез мрежа от около 4 600 местни центъра за семейна история в 126 страни.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.