Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Първото президентство съобщава промени в храмовото церемониално облекло

Членовете светии от последните дни използват храмово облекло за церемонии като част от най-свещените обреди, свързани с вярата им. Първото президентство наскоро обяви промени в облеклото, които от една страна го правят по-опростено, удобно и евтино, а от друга подобряват преживяването на членовете в храма. Тези промени не променят свещеното естество на сключваните в храма завети. Старото храмово облекло за церемонии може да продължи да бъде използвано.

Подобряване на нашето служение в храма

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.