Официално изявление

Първото президентство продължава провеждането на съботната вечерна сесия на общата конференция

„Провеждането на тази сесия ще предостави възможност да бъдат преподавани повече евангелски теми, както и повече висши ръководители ще могат да говорят на конференцията“.

first-presidency-letter-2021.jpegDownload Photo

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изпрати следното писмо днес, 27 юли 2021 г., до ръководителите на вероизповедания по целия свят.

Скъпи братя и сестри,

Един основен принцип на Евангелието е благословията на продължаващото откровение, когато Господ разкрива Своята воля „ред по ред, правило след правило, тук малко и там малко“ (Учение и завети 128:21). Господ ръководи Своето дело според променящите се обстоятелства и нужди. Например, форматите и графиците на общата конференция са се променяли много пъти през годините. Някои сесии на общата конференция бяха предвидени за конкретни групи членове или ръководители, като например сесията за благосъстоянието, сесията на жените, сесията на свещеничеството и други сесии, предвидени да засягат теми, свързани с конкретни организации на Църквата.

През юни 2021 г. обявихме промени в следващата обща конференция, в която вече нямаше да се провежда съботната вечерна сесия. Това решение се основаваше на промените в технологиите, които правят възможно всички членове и приятели да гледат всяка сесия на общата конференция, включително сесията на жените и сесията на свещеничеството.

Осъзнаваме увеличаващите се трудности, пред които се изправят членовете на Църквата в днешно време. Един от важните начини да се укрепваме, за да се справяме с тези трудности, е чрез чуването на словото Божие (вж. Алма 31:5). Затова, след още проучване и молитви се почувствахме подтикнати да продължим да провеждаме съботната вечерна сесия на общата конференция, макар и в различен от досегашния ѝ формат.

От полугодишната обща конференция през октомври ще продължи провеждането на съботната вечерна сесия. Всички членове и приятели на Църквата са поканени да гледат тази сесия. Тя няма да има конкретна тема, нито е предвидена за някоя конкретна демографска или ръководителска група. Провеждането на тази сесия ще предостави възможност да бъдат преподавани повече евангелски теми, както и повече висши ръководители ще могат да говорят на конференцията. Благодарим на Господ за Неговото напътствие по този въпрос. Изразяваме дълбоката си любов и признателност към преданите членове на Църквата по целия свят и очакваме с нетърпение общата конференция, на която словото на Господ ще бъде споделено чрез Неговите служители.

Искрено ваши,

Първото президентство

Ръсел М. Нелсън
Далин Х. Оукс
Хенри Б. Айринг

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.