Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Първото президентство приветства ръководителя на Мюсюлманската световна лига

Негово Превъзходителство Д-р Мохамед Ал Иса насърчава „път към мирно съжителство“.

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се срещна във вторник сутринта с Негово Превъзходителство Д-р Мохамед Абдулкарим Ал Иса, главен секретар на Мюсюлманската световна лига (МСЛ) и президент на Международната организация на учените-мюсюлмани, със седалище в Мека, Саудитска Арабия. Д-р Ал Иса бе придружен от Абдулуахаб Ал Шехри, директор на връзки с медиите на МСЛ и с Раад Фанари, преводач.

Първото президентство връчи на д-р Ал Иса медальон и екземпляр на „Нишата на светлините“ – древен текст от мюсюлманския мислител от 11-и век Абу Хамид Мухамед ал Газали. Тази книга е част от серията преводи от арабски език, публикувана от Университета Бригъм Йънг.

 

След като разговаря с Първото президентство, д-р Ал Иса се срещна със старейшина Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли и заедно направиха обиколка на Площада по благосъстоянието.

„Това, което видях тук, е голям пример за истинския смисъл на милост и любов към човечеството – заяви д-р Ал Иса, след като посети Площада по благосъстоянието. – Всички ние по света трябва да следваме с точност този хуманитарен подход. Също така, целият свят трябва да се запознае и се учи от тези усилия и проекти. Можем да изпратим това послание до ислямския свят и да им заявим, че има хора в някои части на света, които посвещават живота си най-вече на това да служат на своите братя, сестри и човечество. Искам да Ви поздравя. Наистина съм изненадан от нивото на извършваното от вас дело. Вие сте вдъхновение за другите“.

Д-р Ал Иса е известен със своето умерено тълкувание на исляма и насърчаването на мир, толерантност и обич. МСЛ сама по себе си се стреми да „разяснява истинското послание на исляма“. В публикувана в неделя статия в Deseret News, той казва, че диалогът между религиите е от съществено значение в борбата срещу екстремизма във вярата и в живота. „Можем да начертаем път към едно мирно съжителство“ – пише той, като свързва екстремизма с трагичните атаки към мюсюлмани, християни и евреи, случили се в Крайстчърч, Шри Ланка и съответно Питсбърг, през изминалата година.

Мнението на д-р Ал Иса в тази публикация с удивление отбелязва толерантността от страна на Джозеф Смит към другите вероизповедания, като цитира думите на Джозеф Смит в годината преди смъртта му, че „е готов да умре, защитавайки правата на презвитерианеца, баптиста или всеки добър човек от която и да е деноминация“. Той също така отбелязва насърчението на Джозеф Смит към ранните светии да приветстват хората в обществото си – особено на местата, на които светиите от последните дни са мнозинство. В този дух д-р Ал Иса пише: „Ислямът увещава мюсюлманите да обичат своите братя и сестри от която и да е вяра, раса, етнос и вероизповедание“.

Ръководителят на мюсюлманите посочва няколко други важни области на взаимственост между светиите от последните дни и мюсюлманите. „Всеки един от нас придава голямо значение на ежедневната молитва, на духовната сила на поста и на убеждението, че вярата сама по себе си не осигурява спасение – пише той. – Трябва да превръщаме вярата си в добри дела, както и да правим нашия свят по-добър.

За всеки от нас семейството е основата на религиозния и културен живот. Няма друг по-важен приоритет от това да образоваме бъдещите поколения. А на милосърдието, един от петте стълба на исляма, се набляга с еднаква важност както от светии, така и от мюсюлмани. Така както МСЛ предоставя милиони долари под формата на животоспасяващи помощи за християни в нужда от Гана до Бурунди, ние дъблоко ценим щедрата подкрепа на Църквата на Исус Христос за голяма част от мюсюлманските общности в Сирия, Ирак и Йемен“.

Срещите от тази седмица с д-р Ал Иса са важна стъпка в развиващите се взаимоотношения на Църквата с последователи на исляма. През май тази година президент Ръсел М. Нелсън се срещна с ръководители-мюсюлмани в Нова Зеландия и им връчи 100 000 долара финансова помощ от Църквата, с които да помогнат за повторното изграждане на атакуваните джамии в Крайстчърч.

„Ние сме братя“ – каза президент Нелсън по време на визитата. Четейки от писмо, връчено на президента на Федерацията на ислямските асоциации в Нова Зеланидия, президент Нелсън заяви: „Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни по целия свят бяха съкрушени при новината за трагичните атаки срещу невинните поклонници в джамиите Ал Нур и Линууд в Крайстчърч на 15 март. ... Гледайки напред, ако са ви нужни доброволци, които да помогнат с изграждането и ремонтните дейности, финансирани от тези дарения, за нас ще бъде чест да ви окажем помощ“. Президент Нелсън също заяви, че лично ще се моли за Ахмед Джахангир, жертва в джамията Линууд, чиято дясна ръка виси бинтована.

Миналия месец, сестра Шарън Юбанк, президентка на Latter-day Saint Charities, благотворителната фондация на светиите от последните дни, и първи съветник в Общото президентство на Обществото за взаимопомощ, и сестра Беки Крейвън, втори съветничка в Общото президентство на Младите жени, бяха поканени в джамията Ал Нур.

„Това наистина беше невероятно преживяване... докато влизахме в джамията, ние бяхме поздравени така сърдечно от жени, на които гледаме като на сестри, и си поплакахме заедно и споделихме заедно преживявания – споделя сестра Крейвън. – Независимо от нашите различия, ние имаме много общо помежду си“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.