Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Първото президентство обявява нова онлайн система, свързана със списъците за молитва в храма

Новата система позволява на членовете на Църквата да изпращат имена на лица в нужда директно към храма, при което същите имена да бъдат включвани в изпълнените с вяра молитви

Сред редица вярващи е общоприето да се молят за обичаните от тях хора, когато имат заболявания, страдания или друг вид трудности. Много свързани с вярата традиции включват обща молитва за хората с конкретни нужди. В Писанията има множество примери, при които Исус Христос се моли с групи от хора и увещава присъстващите също да се молят.

В храмовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни тази практика също се съблюдава. От членовете се очаква да поставят имената на нуждаещите се в така наречения „списък за молитви“ в храма. След което членовете обединяват вярата си, като молят Небесния Отец да благослови онези лица, чиито имена са част от списъците за молитва.

Първото президентство обяви, че е създадена онлайн система, която позволява на членовете да изпращат имена на близки или приятели до храма, като същите ще бъдат добавяни към списъка с имена за молитви. Молби за добавяне на име към списъците за молитва в храма могат да бъдат отправяни, като посетите която и да е страница с информация за храма и натиснете върху линка със списъка за молитви. Молбите също могат да бъдат отправяни и посредством раздел „Храмове“ на мобилното приложение Member Tools (считано от 25 август 2020 за Android и 1 септември 2020 за iOS). След въвеждането на имената, те ще бъдат изпращани до определения храм (или до най-близкия действащ храм, ако избраният не работи).

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.