Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Първото президентство и апостолите на възраст над 70 г. се ваксинират срещу COVID-19

От 2002 г. Църквата е помогнала да се имунизират близо 117 милиона души

Осем старши ръководители на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се ваксинираха с първата доза на ваксина срещу COVID-19 във вторник сутрин в Солт Лейк Сити. Тези ръководители отговарят на изискванията за ваксината в Юта, тъй като са на възраст над 70 г. Здравни работници, служители на първа линия и други високоприоритетни получатели в щата имаха възможността да бъдат ваксинирани през последните седмици.

Ваксинирани бяха тримата членове на Първото президентство, пет от членовете на Кворума на дванадесетте апостоли и повечето от техните съпруги: президент Ръсел М. Нелсън и неговата съпруга Уенди, президент Далин Х. Оукс и неговата съпруга Кристен, президент Хенри Б. Айринг, президент М. Ръсел Балард, старейшина Джефри Р. Холанд и съпругата му Патриша, старейшина Дитер Ф. Ухтдорф и съпругата му Хариет, старейшина Куентин Л. Кук и съпругата му Мери и старейшина Д. Тод Кристоферсън и съпругата му Кати.

Изявление на Първото президентство относно ваксинациите

Първото президентство направи във вторник следното изявление относно важността на ваксинациите и имунизациите срещу предотвратими заболявания:

На думи и на дела Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни от поколения подкрепя ваксинациите. Като важна част от хуманитарните ни дейности, Църквата финансира, разпространява и извършва животоспасяващи ваксинации по целия свят. Ваксинациите са спомогнали да се ограничат или елиминират заразни болести като полиомиелита, дифтерията, тетануса, едрата шарка и дребната шарка. Ваксинациите, извършвани от компетентни медицински специалисти защитават здравето и опазват живота.

Когато тази пандемия се разпространи по света, Църквата незабавно отмени събранията, затвори храмовете и ограничи останалите дейности поради желанието ни да бъдем добри граждани на света и да вършим нашата роля в борбата с пандемията.

Сега се разработват ваксини срещу COVID-19, за които мнозина са работили, са се молили и са постили, като някои от тях вече се предлагат. В съответствие с указанията, издадени от местните здравни служби, бяха предоставени ваксини първо за здравните работници, хората на първа линия и други високоприоритетни получатели. Поради възрастта си, старшите ръководители на Църквата, които са над 70 г., приветстват възможността да бъдат ваксинирани.

Когато възникнат уместни възможности, Църквата насърчава своите членове, служители и мисионери да бъдат добри граждани на света и да спомогнат за потушаването на пандемията като предпазят себе си и останалите хора чрез имунизация. Отделните хора отговарят за вземането на личните си решения относно ваксинация. При вземането на това решение препоръчваме, при възможност, да се посъветват с компетентен медицински специалист относно личните си обстоятелства и потребности.

Дългогодишната подкрепа на Църквата относно имунизациите

Църквата на Исус Христос признава от десетилетия важността на ваксинациите и имунизациите. Насърчаваме членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни да защитят децата си чрез имунизации“ – каза Първото президентство през 1978 г.

От 2002 г. насам, чрез хуманитарната си организация Latter-day Saint Charities, Църквата е спомогнала да се финансират 168 проекта в 46 страни, за да се благословят 116 819 870 души. Latter-day Saint Charities оказва финансова подкрепа на известни световни имунизационни партньори да осигурят и доставят ваксини, да контролират болести, да реагират на епидемии, да обучават здравни работници и да разработят програма за елиминиране на болести. Резултатите са повече имунизирани деца и по-малко изгубени животи поради едра и дребна шарка, майчин и неонатален тетанус, полиомиелит, диария, пневмония и жълта треска.

Забележителните скорошни успехи включват елиминирането на болести из цяла Африка. През 2019 г. Latter-day Saint Charities и партньори, като например UNICEF USA и Kiwanis International помогнаха да се елиминира майчиния и неонаталния тетанус в Чад и Демократична република Конго. В края на миналата година, благодарение на UNICEF и партньори като Latter-day Saint Charities, Африка премахна дивия полиовирус. А в отклик на епидемия от дребна шарка в Чад през 2019 г. UNICEF и техните партньори помогнаха да се ваксинират в рамките на една седмица 653 535 деца на възраст между шест месеца и девет години.

Радвам се, че дойде нашият ред да получим тази ваксинация - каза президент Оукс във вторник сутрин. – Силно се надяваме, че общата ваксинация на населението ще ни помогне да се справим с тази ужасна пандемия. Тя дава надежда, подобно на светлината в края на тунела. Има облекчение и благодарност за хората, които са изобретили ваксината, както и за онези, които са направили така, че тя да бъде достъпна за всички въз основата на разумна приоритетна система.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.