Съобщения за медиите

Първото Президентсво изказва „ Най- добри пожелания” на новоизбрания папа Франсис

Молим се Божия мир да е с него в ролята му на папа на Католическата църква.

За нас е чест и удоволствие, че нашите две религии работят заедно по проблемите на вярата, морала и в услуга на бедните и нуждаещите се. Ценим отношенията, формирали се в  тези общи усилия и сме благодарни за постигнатия успех.

Очакваме да преследваме заедно, както е написал апостол Павел, всички неща,които са добри, честни, правилни, чисти, красиви и възхитителни.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.