Съобщения за медиите

Пророкът отправя послание за изцелителната сила на благодарността

Ръководител на световно вероизповедание отправя благодарствена молитва и кани всички хора да предприемат две важни стъпки, за да помогнат на нашите разстроени взаимоотношения и общности

Ръсел M. Нелсън, ръководител на световно вероизповедание, президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, отправя ново послание на надежда, изцеление и единство, за да ни помогне да се издигнем от дълбините на кризата от COVID-19 и да премахнем други обществени пороци, като омразата и грубостта.

Пророкът отправя благодарствена молитва за света и всеки един човек в него. Той също така кани всички хора навсякъде да предприемат две важни стъпки, за да помогнат на нашите разстроени взаимоотношения и общности:

  1. В продължение на седем дни да превърнем социалните медии в наш дневник на благодарността

  2. Да отправим благодарствена молитва

  
       

Изразявайки своята благодарност за учените и изследователите, които разработват ваксина срещу COVID-19, пророкът (бивш сърдечносъдов и гръден хирург) ни напомня, че „няма лекарство или операция, които да поправят духовните беди и страдания, които са сред нас“ като световно общество. Те включват пороци като омраза, размирици, расизъм, насилие, нечестност и грубост. „Но все пак има изцелително средство, което може да ви изненада, защото е наша естествена способност – казва президент Нелсън. – Нейните последствия са потвърдени както от учени, така и от вярващи мъже и жени. Говоря за изцелителната сила на благодарността“.

Посетете GiveThanks.ChurchofJesusChrist.org, за да прочетете и гледате видео посланието на пророка на 31 езика. На тази страница също така можете да прочетете собствения разказ на президент Нелсън за това как е получил вдъхновението да отправи тази благодарствена молитва за света.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.